KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Dzień Sportu klas IV-VII


3 czerwca pogoda dopisała wyśmienicie i na terenach sportowych naszej szkoły odbyła się rywalizacja indywidualna klas IV-VII w ramach szkolnego Dnia Sportu. Trwały zacięte pojedynki. Do ostatnej chwili ważyły się losy zwycięstwa. Oto wyniki poszczególnych kategorii:

KLASY CZWARTE

Dziewczyny Chłopcy
 

1m-ce   Julia Gajny             4b

2m-ce  Wiktoria Jania       4c

2m-ce  Ola Krupa               4a

3m-ce  Jagoda  Talik          4a

 

1m-ce   Jan Łakomy           4a

2m-ce  Kamil Strzelczyk    4b

3m-ce  Hubert Lanc            4b

 

KLASY PIĄTE

Dziewczyny Chłopcy
 

1m-ce   Maria Podolska       5a

2m-ce  Oliwia Uciecha        5d

3m-ce  Amelia Lodek          5e

 

 

1m-ce   Oliwier Zemanek       5d

 2m-ce   Leon Gąska                  5d

3m-ce   Błażej Zoń                   5d

3m-ce  Krystian Korzan         5a

 

KLASY SZÓSTE

Dziewczyny Chłopcy
 

1m-ce   Sandra Kozieł           6a

2m-ce  Martyna Faruga        6a

3m-ce  Wiktoria Nejman      6b

 

1m-ce   Michał Kłoda       6c

2m-ce  Szczepan Białek    6c

3m-ce  Michał Waszek      6a

 

KLASY SIÓDME

Dziewczyny Chłopcy
 

1m-ce   Marta Mielczarek   7b

2m-ce  Julia Kowal              7b

 

1m-ce  Kamil Linert        7b

GRATULUJEMY!

 

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.