KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Drzewa umierają stojąc


X KONKURS GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 3 czerwca 2019 zebrała się komisja, oceniająca prace dzieci naszej gminy wykonane w X Konkursie Ekologicznym.

Konkurs pt. „ Drzewa umierają stojąc” został ogłoszony już rok temu, aby dać możliwość młodym przyrodnikom obserwacji niekorzystnych zmian zachodzących w naszym środowisku przyrodniczym, w czterech porach roku. W Komisji znaleźli się przedstawiciele : placówek oświatowych z naszej miejscowości, Towarzystwa Miłośników Jaworza, Nadleśnictwa Bielsko i Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach :

 • młodzież szkół podstawowych kl.4-8 i gimnazjum w formie fotograficznej z opisem lub prezentacji multimedialnej,
 • dzieci szkół podstawowych kl. 1-3 w formie prac plastycznych, fotograficznych lub prezentacji multimedialnej.

Ciekawe, pomysłowe i starannie wykonane  34 prace przedstawiały sytuację naszych, jaworzańskich drzew i ich problemy, z jakimi się borykają, narażone na szkody wyrządzone  przez grzyby, korniki, jemiołę itp. W kategorii prac fotograficznych klas starszych zwycięzcami zostali :

I msc : Krystian Klęczek z SP nr 1

II msc : Jędrzej Grendziński i Marie Mojeścik z SP nr 1

III msc : Wiktoria Zabilska, Ada Czapska, Marta Nikiel z SP nr 2

Wyróżnienie : Damian Jaroński z MOW oraz Julia i Paulina Sobota z SP nr 2

W kategorii prezentacji multimedialnych klas starszych :

I msc : Nadia Załoga z SP nr 2

II msc : Franciszek Owczarek z SP nr 1

III msc : Wiktoria Górny z SP nr 2

W kategorii prac klas młodszych :

I msc : Zuzanna Krawczyk z SP nr1

II msc : Pudełek Magdalena z SP nr 1

III msc : Błażej Maroszek z SP nr 1

Wyróżnienie : Michał Adamus z SP nr 1

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym przyrodnikom za wrażliwość na problemy drzew, które są widoczne w naszym otoczeniu. Gratulujemy pomysłów, talentów plastycznych i zapraszamy do odbioru nagród na Posiadach Towarzystwa Miłośników Jaworza w niedzielę 9.06.2019 o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Pod Goruszką.

                                                                                                      Mirosława Hawełek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.