KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Jak pracujemy w wakacje

Podczas wakacji sekretariat czynny w każdy poniedziałek i czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 14:00.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny dobiegł do mety. W wyjątkowo ciepły dzień wszystkie klasy spotkały się w auli szkoły na uroczystej akademii. Najpierw...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca br. (w środę) w jadalni szkolnej: godz. 8.30 – Uczniowie klas...

Rozstrzygnięcie konkursu – „Zwierzęta wokół nas

Otrzymaliśmy wyniki Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Zwierzęta wokół nas”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr...

Brawo piłkarze!

KOLEJNY SUKCES!!!  Dzisiaj, 7czerwca, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP1 Jaworze  Mamy powody do dumy: 1 miejsce...

Scena dla Ucznia

6 czerwca odbył się koncert „Scena dla Ucznia”, podczas którego prezentują się zespoły artystyczne działające w naszej szkole. Jest to...

Sportowe sukcesy

W Turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora SP13 UKS SP1 Jaworze – zajął 1 MIEJSCE!!! Tošanovice, jak każdego roku, są miejscem...

Dzień Sportu klas IV-VII

3 czerwca pogoda dopisała wyśmienicie i na terenach sportowych naszej szkoły odbyła się rywalizacja indywidualna klas IV-VII w ramach szkolnego...

Drzewa umierają stojąc

X KONKURS GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROZSTRZYGNIĘTY! W dniu 3 czerwca 2019 zebrała się komisja, oceniająca prace dzieci...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.