KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

4 bój la – eliminacje gminne


13.05.2019 na stadionie SP1 Jaworze odbyły się Mistrzostwa Gmin Jasienica Jaworze w 4 boju lekkoatletycznym uczniów roczników 2006-2008. Udział wzięły 3 drużyny. Program startowy organizatorzy ograniczyli do 3 konkurencji, w związku z niską temperaturą nie  odbył się skok w dal. Pierwsze 2 drużyny będą reprezentowały gminę na zawodach powiatowych w Zabrzegu ( czwartek lub piątek )

Kolejność – chłopcy

 1. SP1 Jaworze    500 pkt
 2. SP Międzyrzecze
 3. SP Świętoszówka

Wyniki indywidualne chłopców

Imię i nazwisko 60m pkt Rzut pp pkt Skok 1000m pkt Suma Miejsce
Michał Waszek 9.6 31 31 27 3.35 49 107 1
Szczepan Białek 9.2 41 34 33 3.58 27 101 2
Mikołaj Urbaś 10.3 17 33 31 3.32 52 100 3
Michał Pszon 9.3 38 29 23 3.48 36 97 4
Oliwier Zemanek 9.1 44 29 23 3.57 28 95 5
Mikołaj Maćkowiak 9.6 31 31 27 3.54 31 89 6
Szymon Pysz 9.4 35 46 57 4.03 23 115 rez.1
Leon Gąska 9.4 35 31 27 4.02 24 86 rez.2

Kolejność – Dziewczęta

 1. SP1 Jaworze    743 pkt
 2. SP Międzyrzecze
 3. SP Świętoszówka

Wyniki indywidualne zawodniczek  SP1 Jaworze

Imię i nazwisko 60m pkt rzut pp pkt skok w dal 600m pkt Suma pkt miejsce
Maria Podolska 9.2 63 22 28 1.57 80 171 1
Aurelia Lachowska 9.5 55 24 32 1.59 76 163 2
Amelia Kukla 9.9 45 23 30 2.0 74 149 3
Oliwia Uciecha 9.9 45 32 52 2.21 36 133 4
Amelia Lodek 9.5 55 24 32 2.19 40 127 5
Maria Wieja 9.9 45 21 26 2.18 41 112 6
Oliwia Dudziak 9.5 55 22 28 2.20 37 133 rez

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.