KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Tymbark – turniej piłki nożnej


FINAŁ TYMBARK CUP: 10 kwietnia  dziewczęta naszej szkoły  wzięły udział w największym turnieju piłkarskim w Europie Tymbark CUP (320 tys. uczestników) trafiając do wielkiego finału wojewódzkiego, w którym zajęły  V miejsce.  Przed nami znalazły się takie kluby jak ROW Rybnik, GOL Częstochowa, Sprint Katowice. Oprócz grania na pięknej arenie jaką jest Stadion Śląski, dziewczyny wzięły udział w sesji z Kubusiem, zwiedziły szatnie reprezentacji oraz otrzymały pamiątkowe nagrody i koszulki. Gratulujemy tego wyjątkowego wyczynu.

Wyniki:
Jaworze vs Redutowy 1-0 Skrzypczyk Zuzia
Jaworze vs Chlina 4-0 Maja Bołdys x3, Zuzia Skrzypczyk
Jaworze vs Mysłowice 10-0 Skrzypczyk Zuzia x2, Aurelia Lachowska x2, Oliwia Uciecha x2, Zosia Wajs x2, Maja Bołdys, Karolina Mikler

Jaworze vs Kochanowice 0-4 mecz o wejście do finału.

KADRA:
Julia Masny br
Zuzia Skrzypczyk cpt
Zuzia Kobielus po
Maria Podolska po
Oliwia Uciecha lo
Aurelia Lachowska lo
Maja Bołdys pa
Zosia Wajs la
Karolina Mikler la
Oliwia Dudziak pa

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.