KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

4 bój la – eliminacje szkolne


16.04.2019 na stadionie szkolnym SP1 odbyły się Mistrzostwa Szkoły w 4 boju lekkoatletycznym. Wystartowało 12 chłopców i 8 dziewcząt.

Wyniki zawodów dziewcząt :

Zawodniczka 60m pkt skok w dal pkt rzut pp pkt 600m pkt Wynik
Martyna Faruga 9.1   65 396 52 28 41 2.07 61 219
Maria Podolska 9.0 70 375 45 25 34 2.02 70 219
Oliwia Uciecha 9.8 48 335 32 35 59 2.21 35 174
Maria Wieja 9.7 50 385 49 22 28 2.17 42 169
Emilia Zielina 9.1 65 376 46 23 30 141
Sara Urbaś 10.2 38 337 33 17 18 2.12 52 141

Wyniki zawodów chłopców :

Zawodnik 60m pkt skok w dal pkt rzut pp pkt 1000 m pkt Wynik
Michał Kłoda 8.7 57 430 51 34 33 3.39 45 186
Michał Waszek 9.0 47 390 37 34.5 34 3.42 42 160
Michał Pszon 9.0 47 410 43 37 39 3.56 29 159
Mikołaj Urbaś 9.9 25 380 34 36 37 3.30 55 151
Oliwier Zemanek 8.8 53 380 34 32 29 3.57 28 144
Mikołaj Maćkowiak 9.7 29 360 25 34 33 3.45 35 122

Zawody gminne odbędą się 25.04.2019 w Jasienicy

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.