KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

ENGLISH DREAM 2019


Niezmiernie nam miło, że English Dream (święto krajów anglojęzycznych) przynosi naszym uczniom tyle radości. Moc zaangażowania płynie do nas nie tylko od uczniów ale również od rodziców.

Wiele godzin i dni spędzonych na dekoracji sal lekcyjnych, przygotowywaniu przebrań,  potraw , szlifowaniu łamaczy językowych i piosenek anglojęzycznych przyniosło efekty  cieszące oko, słuch i podniebienie. W tym roku dekoracje sal były zdumiewające. To co zobaczyliśmy nie odda oko żadnego z aparatów fotograficznych. Przez ten jeden dzień zwiedziliśmy Kenię, Jamajkę, Australię, Irlandię, Szkocję oraz tereny Ameryki Północnej. Część elementów dekoracji pochodziła z pamiątek rodzinnych naszych uczniów po odbytych zagranicznych podróżach. Były prezentacje tańców z poszczególnych krajów  oraz ciekawostki opowiadane przez uczniów.

Wyniki konkursów przeprowadzonych tego dnia (piosenka anglojęzyczna, łamacze językowe, najciekawszy strój) zostaną ogłoszone na Festiwalu Piosenki z okazji nadciągającego pomalutku Dnia Wiosny.

Zaprezentujemy również zwycięską pracę plastyczną na logo English Dream. Już w przyszłym roku plakat inicjujący przygotowania do English Dream 2020 będzie opatrzony zwycięskim logo.  

Lidia Marek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.