KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Nasze przygotowania do zdobycia Karty Rowerowej


W dniu 28 stycznia klasy czwarte spotkały się z panią Iloną Michalczyk, policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, z  sekcji ruchu drogowego.

Pani Ilona co roku pomaga nam solidnie przygotować się do egzaminu na Kartę Rowerową. To pierwsze w życiu młodego człowieka prawo jazdy, daje prawo do  samodzielnej jazdy rowerem po drodze publicznej. Aby go otrzymać trzeba poznać przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, budowę roweru i zasady jego  technicznej obsługi, sposoby  udzielania pierwszej pomocy. Umieć prawidłowo wykonać manewry takie jak: włączanie się do ruchu, skręt w prawo i lewo, wymijanie, omijanie, zawracanie, wyprzedzanie. Bezpiecznie przejechać przez różnego rodzaju skrzyżowania. Tylko uczeń, który zdał test z wiadomości, zaliczył jazdę rowerową i ma Kartę Rowerową w kieszeni, może poruszać się samodzielnie rowerem po drodze. Pozostałe osoby mogą  poruszać się po drodze tylko pod opieką osoby dorosłej.

Dziękujemy pani Ilonie za ciekawą prelekcję, objaśnienia znaków drogowych, prezentację prawidłowego wykonywania manewrów oraz przejazdów przez skrzyżowania.

Mirosława Hawełek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.