KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Koło Przyrodnicze i Regionalne w akcji

W dniu 22 marca Koło Przyrodnicze i Regionalne zajęło się ptakami, które spotkać można w Polsce. Najpierw poznawaliśmy najbardziej kolorowe...

Witaj, WIOSNO!!!

20 marca wraz z Dziećmi klas I-III powitaliśmy astronomiczną Wiosnę, a 22 marca podczas Wiosennego Festiwalu Piosenki klas IV-VII pozwoliliśmy...

II Powiatowy Konkurs ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Zwycięzcami etapu gminnego II Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” zostali następujący uczniowie klasy VII a: Daria Raczkowska, Dominika Żur,...

Drużynowe Biegi Przełajowe 2019 – eliminacje szkolne

19.03.2019 na stadionie szkolnym odbyły się Wiosenne Mistrzostwa Szkoły w biegach przełajowych. Dziewczęta startowały na dystansie 720m, chłopcy biegli dystans...

„Jaworeczek”

27 lutego 2019r., podczas Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Jaworza za 2018r., w sali sesyjnej „Pod Goruszką”  w nowym składzie wystąpił...

Bezpieczne, ciekawe i wesołe ferie zimowe

W czasie ferii zimowych czyli od  11-15 lutego oraz 18-22 lutego 2019 w „Jaworzańskiej Jedynce ”została zorganizowana Mała Forma Wypoczynku...

ENGLISH DREAM 2019

Niezmiernie nam miło, że English Dream (święto krajów anglojęzycznych) przynosi naszym uczniom tyle radości. Moc zaangażowania płynie do nas nie...

BAL nad BALE

Karnawał to czas zabaw i przebierańców. Tuż przed feriami i my postanowiliśmy się przebrać i pobawić, aby tradycji stało się...

 „Drzewa umierają stojąc”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NOWYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM !!! Zapraszamy  uczniów klas 1-3  do  udziału w X Gminnym Konkursie Ekologicznym pod...

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

15 stycznia w szkole Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku Białej odbył się II etap konkursu z...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.