KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Inauguracja Roku Sportowego 2018/2019


Sukces sportowy efektem ciężkiej pracy i  rywalizacji w duchu fair play.

25 października 2018 roku w hali widowiskowo – sportowej w Kozach odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Sportowego 2018/2019. Jest to impreza cykliczna, na której co roku podsumowując rok poprzedni  rozpoczyna się rywalizację sportową wśród wszystkich szkół  powiatu  bielskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał starosta bielski  Andrzej Płonka. Wśród zaproszonych gości oprócz oficjeli z starostwa, wójtów, burmistrzów  gmin powiatu , dyrektorów szkół znaleźli się przede wszystkim sportowcy, którzy swoimi doskonałymi wynikami zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Wielkim wydarzeniem była również obecność na uroczystości mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka.

Bardzo ważnym punktem programu imprezy jest zawsze podsumowanie mijającego roku sportowego i podanie wyników rywalizacji wśród wszystkich szkół powiatu. Jesteśmy dumni, że kolejny raz udało się naszej szkole zająć bardzo wysokie III miejsce, plasując się tuż za SP z Ligoty i Czechowic Dziedzic.

Jako dyrektor wraz z nauczycielami wychowania fizycznego- Grażyną Machnik i Jackiem Kruszyńskim odebraliśmy wspaniały puchar oraz symboliczny czek o wartości 1000 zł na zakup drobnych pomocy dydaktycznych.

Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu i życzę dalszych wspaniałych wyników.

Ewa Cholewik – dyrektor SP nr 1

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.