KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Dzień Pluszowego Misia

Dzisiaj Misie wmaszerowały do szkoły, zasiadły w ławkach, obsiadły półki i wspólnie z ich właścicielami świętowały Dzień Pluszowego Misia.

Koncert nagrodą w konkursach historycznych

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” nagrodą w konkursach historycznych     Kuratorium Oświaty w Katowicach nagrodziło uczniów wszystkich poziomów...

Kto ty jesteś? – Polak mały

16 listopada odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III. W tym roku przebiegał pod hasłem „-...

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr-Edycja Polska 2018/19

15 listopada nasza drużyna „Bobrzaków” przystąpiła do kolejnej edycji konkursu informatycznego, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika...

Nie ma radości bez Niepodległości!

Dzień 11 listopada, upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli, doczekał się w tym roku Jubileuszu Stulecia. Najważniejszy...

Rekord dla NIEPODLEGŁEJ

„Mazurek Dąbrowskiego” wybrzmiał w całej szkole.      

Szkoła odświętnie udekorowana

Obchody 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Szkoła przybrała odświętny wystój. Dzieci klas młodszych również zadbały o piękne dekoracje swoich sal.

Inauguracja Roku Sportowego 2018/2019

Sukces sportowy efektem ciężkiej pracy i  rywalizacji w duchu fair play. 25 października 2018 roku w hali widowiskowo – sportowej...

„ MIESIĄC DOBROCI DLA ZWIERZĄT ”

Październik jest  miesiącem dobroci dla zwierząt. Pani Dyrektor ogłosiła konkurs na najciekawsze, klasowe  inicjatywy z tym związane. Zrodziło się więc...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.