KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Pierwszaki na wycieczce


Wbrew powiedzeniu „cudze chwalicie – swego nie znacie”,  pierwszaki  z SP 1 postanowiły poznać najpierw „swoje”. Rankiem, 24 października, wszystkie klasy ruszyły w stronę Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. I tu już pierwsze zaskoczenie, bo wraz z gospodarzami, panem Andrzejem i panem Bartoszem, w progu przywitały nas ……. kudłate, ośmionożne stwory!
Po chwili uczniowie siedzieli w wielkiej łodzi, aby popłynąć w podróż w nieznane… Po drodze spotkali groźne rekiny, żółwie z szyją długą jak u węża oraz ławice bajecznie kolorowych ryb. Zmęczeni podróżą odpoczywali  na plaży na wygodnych leżakach. Przewodnikami po nieznanych morzach i oceanach byli uczniowie klas czwartych z zaprzyjaźnionej SP 2: Emilka, Marta, dwie Malwinki i jeden Karol. Na zakończenie podróży pierwszaki obejrzały malowniczy film o jeziorach i ich mieszkańcach.  Myślicie, że to koniec wrażeń? O, nie!
W programie wycieczki znalazła się Hala Sportowa „Jaworze”. W ciepłej, jasnej i niezwykle przestrzennej sali gimnastycznej odbyła się lekcja „wuefu” !
Wycieczkę uświetniły grupowe fotki na charakterystycznych ściankach: najpierw mural na budynku SP 2, potem ściana pod trybunami w Hali Sportowej.
Uczniowie pełni wrażeń powrócili do szkoły, gdzie jak zawsze czekał na nich pyszny obiad. Zapewne już rozmyślają o kolejnej wyprawie….. po Jaworzu!!

Bożena Ryś

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.