KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Noc w szkole


W tym roku po raz pierwszy w historii naszej szkoły zostało spełnione życzenie naszych uczniów dotyczące spędzenia czasu w szkole poza godzinami lub jak kto woli spędzenia w szkole 24 godzin. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrować zespoły klasowe oraz sprawić aby szkoła kojarzyła się nie tylko z nauką i sprawdzianami ale ze wspólnym, beztroskim spędzaniem w niej czasu.

Do szkoły przybyliśmy w piątek 5.10 o 19.30. Sale lekcyjne przeszły metamorfozę najpierw spełniając funkcję klubu dyskotekowego a później sypialni. Na kolację zjedliśmy zamówioną odpowiednio wcześniej pizzę. Uczennica klasy 7a Natalia Nguyen- Dinh poprowadziła mini zajęcia z hip hopu. Kto nie widział jak pani Mirosława Hawełek sumiennie powtarzała kroki taneczne niechaj żałuje. Były również podchody zorganizowane przez uczennicę klasy 7b Wiktorię Mrowiec.

Na spoczynek udaliśmy się do sal po północy. Jednak zanim uczniowie zapadli w głęboki sen były niekończące się rozmowy, chichoty, nocne spożywanie żelków itp. W opiece nad uczniami wsparła nas oprócz pani Hawełek nasza szefowa  Samorządu Uczniowskiego pani Joanna Loreańczyk-Czader oraz rodzice- p.Ambroż, p.Sroka, p.Koniorczyk oraz p.Okrzymowska. Snu było niewiele, ale kto by spał w taką noc jak ta…

Wychowawczynie klasy 7a i 7b

Lidia Marek oraz Grażyna Machnik

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.