KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Opowieści z teczki Profesora Książeczki

Dzięki uprzejmości Gminnej Biblioteki w Jaworzu, Dzieci klas młodszych 1-3  w poniedziałek, 29 października, mogły uczestniczyć w przedstawieniu pt. „Opowieści...

Pierwszaki na wycieczce

Wbrew powiedzeniu „cudze chwalicie – swego nie znacie”,  pierwszaki  z SP 1 postanowiły poznać najpierw „swoje”. Rankiem, 24 października, wszystkie klasy...

PATRIOTYZM…, PATRIOTA….

Na wrześniowych zajęciach języka polskiego uczniowie klas 5, 6 i 7 redagowali prace pisemne na temat „Jak rozumiem słowa PATRIOTYZM...

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Lekcja żywej historii              2018 rok jest dla nas Polaków wyjątkowy, ponieważ obchodzimy niezwykle ważne...

Odkrywamy tajemnice Leśnego Kościoła

W dniu 20 października Koło Turystyczne i Regionalne z opiekunkami, czyli p. M. Cholewik  i p.M.Hawełek wyruszyło na jaworzańskie szlaki ....

Konkurs historyczny dla klas siódmych

JÓZEF PIŁSUDSKI – wódz i polityk. Konkurs historyczny dla klas siódmych.         W dniu 10 X 2018 r. reprezentanci klas...

Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych

3.10.2018 na obiekcie MOSiR Czechowice Dziedzice odbyły się zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych o Mistrzostwo Powiatu Bielskiego. Nasi sportowcy wrócili...

Noc w szkole

W tym roku po raz pierwszy w historii naszej szkoły zostało spełnione życzenie naszych uczniów dotyczące spędzenia czasu w szkole...

Kapsuła Czasu

Uczniowie las IV – VII, pod opieką swoich wychowawców, we wrześniu    br. szkol., uczestniczyli w kolejnym działaniu z wychowania patriotycznego....

EKO-Jedynka

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyły wyzwania o charakterze ekologicznym. Czynnie włączamy się w uzdrowienie naszej planety poprzez: udział w...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.