KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych


19.09.2018 na  stadionie szkolnym SP1 Jaworze odbyły się Mistrzostwa Szkoły w biegach przełajowych. W zawodach wzięło udział  48 zawodników i zawodniczek. Najlepsi będą reprezentować szkołę w Mistrzostwach gmin Jaworze – Jasienica w ramach Sztafetowych Biegów Przełajowych, które odbędą się 1.10.2018 w Rudzicy

Wyniki Zawodów :

Dziewczęta klas 4-6 – dystans 720m

 1. Maria Podolska – 2.44
 2. Amelia Kukla – 2.45
 3. Aurelia Lachowska 2.45
 4. Amelia Lodek – 2.46
 5. Sara Urbaś – 2.47
 6. Stefania Sowa – 2.50

Dziewczęta klas 7  –  dystans 720m

 1. Matylda Podolska – 2.34
 2. Julia Kowal – 2.47
 3. Martyna Meissner 2.54
 4. Marta Mielczarek – 2.57
 5. Magdalena Sroka  – 3.0

Chłopcy klas 4-6   –  dystans 950m

 1. Michał Kłoda – 3.28
 2. Michał Waszek – 3.31
 3. Mikołaj Maćkowiak  – 3.36
 4. Mikołaj Urbaś – 3.36
 5. Jakub Koc -3.38
 6. Igor Nowak – 3.40

Chłopcy klas 7  –  dystans  950m

 1. Maciej Lachowski – 2.57
 2. Kamil Linnert – 3.16
 3. Bartosz Kowalczyk – 3.17
 4. Szymon Mikler – 3.44
 5. Wiktor Fender – 3.44
 6. Filip Suchoń – 3.48

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.