KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Podsumowanie akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc”

Drodzy Rodzice! Podsumowaliśmy tegoroczną edycję akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Zebraliśmy kwotę 1302 zł.  Pieniądze zostały wpłacone na konto Polskiej...

Podsumowanie działań Samorządu Uczniowskiego

Działamy skutecznie  i stale. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu od wielu lat stawia sobie za cel kształtowanie postaw społecznych,...

Żegnamy szkołę, witamy wakacje!

Dzień podziękowań, radości, ale i wzruszeń. Dziesięć miesięcy wytężonej pracy za nami. Powitaliśmy nowych uczniów – Pierwszoklasistów; Świętowaliśmy 80-lecie naszej...

Pożegnanie szóstoklasistów

Klasy piąte pożegnały na wesoło starszych kolegów!!! Drodzy szóstoklasiści ! Oto powoli nadchodzi ten dzień kiedy spotkamy się z  Wami...

Ożywiamy informatykę!

Tak to prawda….Od ubiegłego roku szkolnego zajęcia informatyki w naszej szkole przypominają  laboratorium doświadczalne. Dzięki modyfikacji programu nauczania zgodnie z...

LAURY 2018

W czwartek, 14 czerwca 2018r., odbyła się niezwykle podniosła uroczystość wręczenia Wójtowskich Laurów A.D. 2018 . Po raz czwarty Wójt Gminy...

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca w Auli szkoły: godz. 8.30 – Uczniowie klas I-III godz. 10.00...

„Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie...

Szkolny Konkurs Informatyczny Myszk@ 2018

Już po raz drugi w naszej szkole uczniowie klas 4-6 mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej....

Mistrz Tabliczki Mnożenia

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu maja odbył się w naszej  szkole konkurs matematyczny   pod nazwą „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Najlepsi matematycy z...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.