KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Szachowe Mistrzostwa Szkoły


 

10 maja po raz kolejny w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkoły w szachach. Na starcie stanęło 19 uczniów naszej szkoły. Każdy rozegrał 6 partii z zegarami szachowymi po 10 minut dla zawodnika. Mistrzem szkoły został Korneliusz Piaskowski który zdobył 5,5 pkt. Drugie miejsce zajął Mateusz Kubala z 5 pkt, a trzecie Olivier Lofek z 4,5 pkt. W klasyfikacji klas I-III najlepsza okazała się Kaja Klimczak 4 pkt, a za nią Paweł Korzeniowski 3,5 pkt i Wojtek Wieczorek 3,5 pkt.

Miejsce Nazwisko Imię Pkt. Mbch
1 Piaskowski Korneliusz 5,5 15,5
2 Kubala Mateusz 5 13,5
3 Lofek Olivier 4,5 14
4 Klimczak Kaja 4 13,5
5 Korzeniowski Paweł 3,5 14,5
6 Wieczorek Wojtek 3,5 14,5
7 Owczarek Franek 3,5 12,5
8 Sobkowicz Julia 3,5 11,5
9 Grendziński Jędrzej 3,5 11
10 Uciecha Oliwia 3,5 10
11 Kukla Kacper 3 10
12 Pułtorak Igor 2,5 10,5
13 Kotyniewicz Mikołaj 2,5 10,5
14 Dominik Dawid 2,5 9,5
15 Nikolarz Bartek 2 11,5
16 Szczypka Tymek 2 11
17 Krawczyk Zuza 2 10
18 Chmielewski Kamil 2 8
19 Sablik Milena 1,5 11

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.