KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

NASZA MAŁA OJCZYZNA – „Jaworze wczoraj i dziś”


Trudno uwierzyć, że są już za nami zmagania w konkursie historycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Jaworze – Zdrój, w którym należało się wykazać  wiedzą na temat naszej miejscowości jako uzdrowiska (od 1862 r. do 1909 r.) oraz najnowszej rzeczywistości Jaworza jako miejscowości wypoczynkowo – turystycznej. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Najpierw uczennice i uczniowie klas V i VI solidnie przygotowywali się do konkursowych zmagań czerpiąc wiadomości z książki pani Jadwigi Roik „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków” , numerów czasopisma lokalnego „Echo Jaworza” oraz z przewodników po Jaworzu. Motywacją do dodatkowej nauki, mimo bieżących sprawdzianów, kartkówek i odpytywania na zajęciach szkolnych, były wspaniałe nagrody: I miejsce – wycieczka do centrum europejskiego w Brukseli, II miejsce – pobyt dla 2 osób w Termach Chochołowskich i III miejsce – podwójne zaproszenie do Teatru Polskiego w Bielsku – Białej.

Wreszcie przyszedł dzień konkursu – 20 IV 2018 roku. Punktualnie o godz.17.00 głowy uczestników ( z naszej szkoły było ich 16) pochyliły się nad arkuszami testów zawierających 30 pytań. Po godzinie komisja konkursowa zebrała arkusze i rozpoczęto podliczanie punktów.  Konkursowicze niecierpliwie oczekiwali na wyniki w pobliżu Sali Sesyjnej Pod Goruszką. Okazało się, że komisja ustaliła numery zdobywców miejsca I i II, a o miejsce III musi być dogrywka. Zgodnie z regulaminem składała się z kolejnych 5 pytań testowych. Po podliczeniu wyników komisja zarządziła ostatnią dogrywkę (także 5 pytań testowych), aby ostatecznie wyłonić zdobywcę III miejsca. Emocje sięgnęły zenitu!

W dniu 27 IV 2018 r. o godz. 13. 00 w Sali Sesyjnej Pod Goruszką nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników. Do tego momentu nikt, nawet komisja konkursowa, nie znał nazwisk zwycięzców. Wśród konkursowiczów wyczuwało się pełne napięcia oczekiwanie! Ostatecznie zdobywcą I miejsca i wyjazdu do Brukseli okazał się 7-klasista ze Szkoły Podstawowej nr 2 Konrad Niesyt, II miejsce uzyskała 5-klasistka  ze Szkoły Podstawowej nr 1 Paulina Mamorska (wyjazd do Chochołowa), a do Teatru Polskiego pójdzie także 5-klasista z naszej szkoły Jędrzej Grendziński, zdobywca III miejsca. Nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników, podwójne bilety do kina, ufundował Urząd Gminy Jaworze, a wręczył je wójt Radosław Ostałkiewicz.

Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu „Jaworze wczoraj i dziś” ponieważ są bogaci w wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie.

Nauczyciel historii: Maria Gabryś

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.