KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

DROGI  DO  WOLNOŚCI


DROGI  DO  WOLNOŚCI.  SYMBOLE  NARODOWE  POLSKI. 

Konkurs historyczny  dla klas czwartych.

           W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie historycznym. Reprezentanci poszczególnych klas musieli odświeżyć  wiedzę dotyczącą polskich symboli narodowych i ich historii oraz zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, datami i postaciami na temat I i II wojny światowej. Historia obejmująca 100 – lecie państwa polskiego, zmagania Polaków o odzyskanie suwerenności, to trudny czas w dziejach naszego narodu.

Reprezentanci  czwartych klas bardzo dobrze poradzili sobie z zagadnieniami rozwiązując zadania w VI etapach w ciągu 40 minut. Czas kolejnych etapów odmierzała klepsydra lub minutnik! Nie były to więc łatwe zmagania.  Konkurs  został zorganizowany w ramach działań związanych z  ROKIEM  DLA NIEPODLEGŁEJ, jakie odbywają się w naszej szkole.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce:  klasa IV c ( reprezentanci: Michał Jasiński, Kacper Kubosz, Szymon Majdak)

II miejsce: klasa IV b: ( reprezentanci: Dominik Dawid, Oliwia Piesiur, Anna Wiśniewska)

II miejsce: klasa IV d: ( reprezentanci: Oliwia Uciecha, Julia Krasiejko, Jan Furczyk)

III miejsce: klasa IV a (reprezentanci: Oliwia Grygierczyk, Krystian Korzan, Adrian Szczotka)

Nagroda pocieszenia: klasa IV e ( reprezentanci: Izabella Kapałka, Julia Próchnik, Sebastian Kucak

                                                            Gratulujemy ! Nauczyciele historii: M. Grygierczyk i M. Gabryś

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.