KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

4 bój la – wyniki zawodów gminnych


Chłopcy – 893  pkt – 1 miejsce – awans do zawodów Powiatowych

Imię i nazwisko 60m pkt rzut pp pkt skok w dal pkt 1000m pkt suma pkt miejsce
Brajan Michalski 8.9 50 33.5 32 430 51 3.16 72 205 1
Maciek Lachowski 8.7 57 26 18 421 48 3.15 73 196 2
Michał Kłoda 9.3 38 40 45 416 46 3.36 48 177 3
Kamil Linnert 9.2 41 46 57 435 52 4.04 22 172 4
Szymon Pysz 9.9 25 46 57 393 38 4.02 23 143 5
Jakub Salewski 8.8 53 38 41 414 45 4.34 3 142 6
Konrad Michna 9.2 41 35 35 368 29 3.54 31 136 rez

Dziewczyny – 988 pkt – miejsce 3

Imię i nazwisko 60m pkt rzut pp pkt skok w dal pkt 600m pkt suma pkt miejsce
Agata Piazza 9.1 65 22 28 375 45 1.59 77 215 1
Wiktoria Słomińska 9.1 65 20 24 405 57 2.09 58 204 2
Emilia Zielina 9.4 58 23 30 362 41 2.03 69 198 3
Matylda Podolska 9.8 48 21.5 27 385 49 2.06 63 187 4
Dominika Żur 9.6 53 24.5 33 360 40 2.09 58 184 5
Amelia Kukla 9.3 60 21 26 332 31 2.12 52 169 6
Julia Kuczmierczyk 9.1 65 23.5 31 352 38 2.18 40 174 rez

Zawody Powiatowe odbędą się 11.05.2018 ( piątek ) w Wilkowicach – jadą tylko chłopcy – zbiórka 7.45

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.