KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

4 bój la 2018 – eliminacje szkolne


Imię  i nazwisko klasa 60m pkt skok pkt rzut pkt 600m pkt suma miejsce
Wiktoria Słomińska 6 8.6 85 410 59 23 30 2.03 68 242 1
Agata Piazza 6 9.4 58 340 34 26 36 1.55 85 213 2
Matylda Podolska 6 9.5 55 390 51 24 32 2.01 72 210 3
Emilia Zielina 5 9.4 58 356 39 22 28 2.03 68 193 6
Martyna Faruga 5 9.9 45 370 44 27 39 2.10 56 184 8
Amelia Kukla 4 9.7 50 364 42 29 44 2.05 64 200 4
Maria Podolska 4 9.8 48 295 19 20 24 2.06 62 153 9
Oliwia Dwojaczny 6 9.2 63 345 36 2.12 52 151 10
Dominika Żur 6 9.3 60 335 32 29 44 2.07 61 197 5
Daria Raczkowska 6 9.7 50 295 19 24 32 101 12
Julia Kuczmierczyk 6 9.3 60 360 41 25 34 2.10 56 191 7
Marta Buzderewicz 5 10.4 33 315 25 18 20 2.12 52 130 11
Imię  i nazwisko klasa 60m pkt skok pkt rzut pkt 1000m pkt suma miejsce
Brajan Michalski 9.0 47 390 37 40 45 3.19 68 197 1
Maciek Lachowski 9.0 47 355 24 25 15 3.13 76 162 5
Kamil Linnert 9.3 38 390 38 49 63 3.54 31 170 3
Michał Kłoda 9.3 38 390 38 38 41 3.38 46 163 4
Kuba Salewski 8.6 60 390 38 42 49 4.0 26 175 2
Konrad Michna 8.7 57 375 32  30  25 4.0 26 155  7
Bartek Kowalczyk 9.2 41 375 32 32 29 3.43 41 143  8
Kisiała Maks 9.4 35 395 39 38 41 4.0 26 141
Nikiel Daniel 9.3 38 360 25 33 31 4.0 ? 26 129
Pysz Szymon 9.4 35 380 34 50 65 4.0 ? 26 160 6

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.