KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Wyjazd na zawody sportowe do Garczyna.


Informacje na temat wyjazdu drużyny szkolnej chłopców na Mistrzostwa Polski w sztafetowych biegach przełajowych

 • Wyjazd do Garczyna w dniu 24.04.2018 – zbiórka godzina 7.45 na parkingu w centrum Jaworza.
 • Planowany przyjazd na miejsce zawodów  ok godz 18.00
 • Zakwaterowanie – Powiatowe Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Garczynie k/Kościerzyny (woj. pomorskie)
 • Start w zawodach 25.04.02018 – godz 13.45
 • Zakończenie zawodów 17.30
 • W planie imprezy przewidziane są 2 noclegi oraz wyżywienie ( 1 dzień – kolacja, 2 dzień – śniadanie, posiłek regeneracyjny po zawodach, kolacja, 3 dzień śniadanie, na trasie podróży planowany jest postój i posiłek w restauracji McDonald,
 • planowany powrót – czwartek 26.04.2018 w godzinach wieczornych.
 • Opiekunem grupy jest pani Grażyna Machnik
 • Niezbędny sprzęt, który zabierają uczestnicy zawodów – koszulka reprezentacyjna oraz buty startowe ( kolce ) – do pobrania  w szkole, dres sportowy, spodenki, koszulka sportowa, koszulka techniczna z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa, buty biegowe typu jogging na wypadek braku możliwości startu w kolcach , piżama, przybory toaletowe, kilka par skarpet, bielizna, ręcznik, prowiant na drogę,
 • W piątek 20.04  uczestnicy pobierają zgody rodziców na udział w zawodach i wraz z aktualną legitymacją szkolną dostarczają do szkoły 23.04
 • Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd będzie podana po ostatnim treningu który odbędzie się w piątek o godzinie 9.40 na terenie szkoły

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.