KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Mieszkam w Beskidach- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny


Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej. Tegoroczna edycja konkursu została objęta Patronatem Honorowym Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dopuszcza się w nim wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego oraz muzycznego związane z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.  Warunkiem jest samodzielne wykonanie pracy twórczej. W tym roku nadesłano około 1000 prac w różnych technikach plastycznych. Ich autorzy to nie tylko mieszkańcy Beskidów z województw śląskiego i małopolskiego, ale także mazowieckiego i lubelskiego. Wśród narodzonych są także autorzy z Ukrainy (Lwów), Czech, Słowacji, Moraw.

Dumni jesteśmy, że uczniowie naszej szkoły znaleźli się na liście nagrodzonych! W kategorii RYSUNEK 10 – 12 lat uczennica klasy 6 b NATALIA KANIK ZDOBYŁA II MIEJSCE, a prace plastyczne w tej samej kategorii uczniów klasy 5 c  ZUZANNY KOPEĆ i IGORA PUŁTORAKA dostały WYRÓŻNIENIE.  Prace te zostały wykonane na zajęciach lekcyjnych i szkolnego kółka plastycznego.

Nauczyciel plastyki M. Gabryś

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.