KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

4 bój la – eliminacje szkolne – biegi długie


Wyniki zawodów szkolnych w biegach na dystansach chłopców i dziewcząt.

Na zawody piątkowe w drużynowych biegach przełajowych jedzie pierwsza 12 chłopców. Zgody rodziców do odebrania jutro u nauczycieli w-f . Zbiórka 8.20 w szkole

Chłopcy – 1000m Dziewczyny – 600m
m-ce imię i nazwisko wynik pkt m-ce imię i nazwisko wynik pkt
1 Maciej Lachowski 3.13 76 1 Agata Piazza 2.0 73
2 Brajan Michalski 3.19 69 2 MatyldaPodolska 2.01 72
3 Michał Kłoda 3.38 46 3 Wiktoria Słomińska 2.03 67
4 Mikołaj Maćkowiak 3.39 45 4 Emilia Zielina 2.03 67
5 Michał Waszek 3.42 42 5 Amelia Kukla 2.05 64
6 Bartek Kowalczyk 3.43 41 6 Maria Podolska 2.07 60
7 Mikołaj Urbaś 3.43 41 7 Dominika Żur 2.07 60
8 Krzysztof Lach 3.44 40 8 Amelia Lachowska 2.08 58
9 Fabian Okoniewski 3.50 34 9 Martyna Okrzymowska 2.23 32
10 Kamil Linnert 3.54 31 10 Zuzanna Guzik 2.24 30
11 Oliwer Zemanek 3.55 30 11 Daria Raczkowska 2.24 30
12 Jakub Koc 3.56 29 12 Maria Wieja 2.27 25
13 Jakub Stekla 4.01 25
14 Jakub Salewski 4.11 16

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.