KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Spotkanie z pisarką


27 marca w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z panią Renatą Piątkowską, znaną bielską pisarką, laureatką Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Towarzyszyła jej lektorka, pani Malwina Kożurno, która wzbogacała autorskie spotkanie czytaniem fragmentów książek autorki „Opowiadań z piaskownicy”.

W pierwszej części, przeznaczonej dla klas IV-VI, pani Renata Piątkowska prezentowała książkę „Wszystkie moje mamy”, przybliżając uczniom postać Ireny Sendlerowej, która w czasie drugiej wojny światowej uratowała około 2500 żydowskich dzieci. Aresztowana przez gestapo, torturowana i skazana na śmierć, została uratowana przez Radę Pomocy Żydom, polską humanitarną organizację konspiracyjną o kryptonimie „Żegota”.

Po wojnie Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie odznaczył panią Irenę Sendlerową medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”,  najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym.

Uczniowie klas młodszych spotkali się z panią Renatą Piątkowską kwadrans  po godzinie dziesiątej. Pisarka opowiadała o tym, skąd czerpie pomysły do pracy oraz kim są  bohaterowie jej książek.  Dzieci wysłuchały kilku fragmentów  opowiadań  naszego Gościa  w rewelacyjnej interpretacji Malwiny Kożurno.

Spotkanie z pisarką cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie z uwagą słuchali opowieści autorki „Nie ma nudnych dni”, zadawali pytania, a po spotkaniu ustawili się z książkami w długiej kolejce po autografy.

polonista Tomasz Zdunek

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.