KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Mikołaj się zbliża…


             22 listopada dzięki uprzejmości i współpracy z Biblioteką Gminną w Jaworzu do naszej szkoły zawitał Teatr Eden z Wieliczki.

             Uczniowie klas młodszych zostali zaproszeni na spektakl pt. „Legenda o św. Mikołaju”. Była to historia chłopca, który nie mógł się pogodzić z tym, że niektórzy ludzie mają wszystko,  a inni nic nie mają. Chłopiec ten postanowił to wszystko zmienić. Spektakl był pełen zabawnych sytuacji i wciągał małego widza w przedstawioną historię dając poczucie, że każdy z nas może zostać świętym.

Uczniowie klas czwartych obejrzeli adaptację jednej z najsłynniejszych opowieści Karola Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Spektakl opowiadał historię wujka Scrooga, który był ponurym samotnikiem, nielubiącym ludzi, ale kochającym ponad wszystko pieniądze. Goście, którzy go odwiedzili, pokazali mu co jest istotą świąt Bożego Narodzenia.

Doskonała gra aktorska, piękna scenografia oraz oryginalna oprawa muzyczna pozostawiły u widzów niezapomniane wrażenia oraz wprowadziły nastrój świąteczny, a przede wszystkim ukazały to, co naprawdę w życiu jest najważniejsze.

Edyta Cwajna-Małek

Archiwum

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.