KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Zimowisko 2017 zakończone..


W tym roku na zimowisku przebywało ponad stu uczniów z naszej szkoły.Pod czujnym okiem opiekunów – nauczycieli naszej szkoły – dzieci mogły doświadczyć wielu wrażeń. Zajęcia były zróżnicowane od sportowych, plastycznych, przyrodniczych, kulinarnych po teatralne.Nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu – zjazdy na Goruszce, lepienie bałwana – legomanii, gier planszowych tudzież zajęć rekreacyjnych.Wszyscy doskonale się bawili.W pierwszym tygodniu uczestnicy z uwagą obejrzeli nowy film  pt.”Sing” w kinie Helios,natomiast w drugim tygodniu odwiedziliśmy kręgielnię i Park Zabaw „Jupi, jupi jaj” dla dzieci w Bielsku-Białej. Niesamowitych wrażeń dostarczył wszystkim aktor Teatru Banialuka Władysław Aniszewski w przedstawieniu pt.”Felek” – opowieści o tolerancji, przyjaźni i pozytywnym myśleniu. Ciekawym doświadczeniem okazały się warsztaty naukowe z Unikids – dzieci tworzyły pachnące sole i produkowały sztuczny śnieg, a także pamietając o dawnych zabawkach – malowały drewniane koniki i ptaszki wspólnie z pracownikami Muzeum Zabawkarstwa w Stryszawie.Wszystkie wykonane przez siebie przedmioty dzieci zabierały do domu,aby pokazać rodzicom i opiekunom.Na koniec każdego tygodnia odbył się Zimowiskowy Turniej Gier i Zabaw dla wszystkich uczestników oraz Turniej Tenisa Stołowego. W nagrodę każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Zimowisko przebiegło w miłej atmosferze i co najważniejsze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Mali Jaworzanie jeszcze długo będą pamiętać wspólnie spędzony czas. Organizatorzy, opróćz atrakcji – zapewnili uczestnikom wykwalifikowaną kadrę, dwudaniowy obiad z kompotem i herbatkę na drugie śniadanie oraz wiele uśmiechów i cierpliwości.Zimowy wypoczynek dla dzieci zorganizowała Dyrekcja SP przy współudziale i ogromnemu dofinansowaniu przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu. Do zobaczenia znów za rok!

U. Marczak, M. Grygierczyk – kierowniczki zimowiska.

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.