KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Koło Przyrodnicze buszuje po Goruszce


W dniu 16XII 2016 roku dzieci z Koła Przyrodniczego uczestniczyły w bardzo ciekawych i pouczających warsztatach zorganizowanych przez pana Marcina Giel z Nadleśnictwa Bielsko . Zaczęliśmy w szkole od rozpoznawania zimowych gałązek z różnych gatunków drzew i krzewów. Latem, rozpoznając po wyglądzie, budowie liści nie mielibyśmy z tym większych  problemów, ale zimą … gdy trzeba to zrobić patrząc na barwę kory, ułożenie , budowę i rozmieszczenie pączków to wielka sztuka ! Na szczęście pan Marcin zadbał o nas, tłumaczył, pokazywał i przygotował klucz,  dzięki któremu mali przyrodnicy  radzili sobie całkiem dobrze. Jednak prawdziwą przygodą okazały się szacunki brakarskie na zachodnim stoku Goruszki. Dowiedzieliśmy się wiele o pracy leśniczego w terenie, o prawdziwym gospodarowaniu w lesie. Szacunki brakarskie to ustalenie ilości i jakości drewna okrągłego, możliwego do pozyskania z drzew przeznaczonych do wycięcia w kolejnym roku. Leśniczy ma trudne zadanie, bo musi określić nie tylko ilość i jakość drewna, ale też warunki, sposób jego pozyskania i wywozu z lasu, a nawet przybliżony termin wykonywanych prac w terenie. Każde nadleśnictwo musi ustalić ile drewna można wyciąć z lasu bez wyrządzenia mu szkody. Dowiedzieliśmy się, że szacunki brakarskie są więc wykonywane z szacunku do lasu i dbałości o jego trwałość, bo wszystko co robi się w lesie musi być przemyślane, zaplanowane i perfekcyjnie wykonane. Las to żywy organizm, który potrzebuje mądrej opieki !!!

Tak to w grupach, mali przyrodnicy pod okiem pana Marcina i opiekunów p. M. Hawełek i M. Kuś buszowali po Goruszce, mierzyli klupą pierśnice drzew, szacowali wysokościomierzem ich wzrost i dokumentowali na raptularzu szacunek brakarski. Sosny czarne na Goruszce zostały pomierzone i spisane, choć na szczęście nic im nie grozi! Zajęcia zarówno w szkole jak i na świeżym powietrzu  były bardzo ciekawe, pouczające. Serdecznie dziękujemy panu Marcinowi za fantastyczne warsztaty!!!

M. Hawełek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.