KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Dzień Ziemi


W dniu 22.04.2016 obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi . Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu przygotowanym przez p. M. Hawełek. Podczas apelu zostały rozdane nagrody dla uczestników szkolnego konkursu  przyrodniczo-fotograficznego pod hasłem „ Ciekawe  choć  mało znane zakątki Jaworza ”.a następnie wysłuchaliśmy ciekawych opowieści  znanego  w całej Polsce znawcy grzybów pana Justyna Kołeka . Przyjechał on do nas z Międzybrodzia Bialskiego, z własnoręcznie wykonaną wystawą zdjęć 120 gatunków najczęściej spotykanych w Polsce grzybów.Były wśród nich te smaczne i bardzo poszukiwane np. trufle,maślaki, prawdziwki; te niejadalne,ale były też „grzyby – mordercy” z grupy muchomorów, które są dla zbieraczy i tych, którzy lubią przyrządzać i jeść potrawy z grzybów  bardzo niebezpieczne . Piękne kształty, kolory, wielka różnorodność grzybów występujących w Polsce zachwyciły nas wszystkich. Podziwialiśmy to na fotografiach wykonanych przez naszego gościa. Grzyboznawca bardzo ciekawie opowiadał o  roli grzybów w ekosystemach , w pozytywnym i negatywnym ich znaczeniu życiu i gospodarce człowieka.  Przedstawił podstawowe zasady bezpiecznego zbierania grzybów, a szczególnie jak rozróżnić tych najbardziej niebezpiecznych zabójców od ich smacznych i jadalnych sobowtórów. Mówił o objawach zatrucia się grzybami i o tym jak postępować w takiej sytuacji. Podziwialiśmy jego rozległą wiedzę o świecie grzybów i barwny sposób opowiadania.

Nasz gość został on nagrodzony gromkimi brawami, a cenne wiadomości, wykorzystamy podczas wędrówek po lesie i spotkań z grzybami.

M. Hawełek

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.