KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Znaczki uczą, bawią i wychowują.


Od kilku lat w  naszej szkole działa Koło Filatelistyczne. Opiekunem koła jest p. M .Hawełek.

Na spotkania z młodymi filatelistami przyjeżdża z Czernichowa pan Józef Pszczółka – członekZarządu Beskidzkiego Okręgu Polskiego Koła Filatelistów, opiekun grupy młodzieżowej, który o znaczkach i poczcie wie wszystko. Ciekawie opowiada o historii poczty i usługach pocztowych od czasów dyliżansów po dzień dzisiejszy. Zna się na znaczkach i kartach pocztowych jak nikt i potrafi o nich barwnie opowiadać. Przywozi nam także nowe kolekcje znaczków i kart pocztowych.

W dniu 2.04.2016 przedstawiciele naszego, szkolnego Koła Filatelistycznego czyli Marie Mojeścik, Aleksandra Dwojaczny, Daria Raczkowska i Paweł Ficek wyruszyli pod opieką M. Hawełek na 54 Półfinał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznegodo Bystrej. Przed potyczkami konkursowymi odwiedziliśmy jeszcze Muzeum Juliana Fałata, podziwialiśmy jego piękne obrazy . W tym roku konkurs miał tytuł  „ Dolny Śląsk- zapraszamy w Sudety ” . Pytania zawierały nie tylko wiadomości filatelistyczne, ale również ciekawostki o Sudetach. W konkursie wzięli udział miłosnicy znaczków z Jaworza, Czernichowa i Bystrej , Miedzybrodzia Bialskiego i Zarzecza, w III kategoriach wiekowych : najmłodsi czyli klasy III- IV , później  klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz grupa najstarsza czyli gimnazjaliści i licealiści.  Należało się wykazać prawdziwą filatelistyczną  wiedzą np. w którym roku wydano pierwszy na świecie znaczek ? kto i kiedy ustanowił pocztę w Polsce? w jakim mieście znajduje się pomnik Obrońców Poczty Polskiej ?  kto był pierwszym pocztmistrzem w Polsce? ale udało się !!!  W grupie najmłodszej Marie Mojeścik  zajęła pierwsze  miejsce, a Aleksandra Dwojaczny i Daria Raczkowska z tą samą ilością punktów drugie miejsce! W kategorii najstarszej, Paweł Ficek – gimnazjalista, zdobył druga lokatę. Uczestnicy otrzymali piękne klasery, nowe kolekcje znaczków oraz pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy !!! Cieszymy się, że nasza młodzież ma takie zainteresowania i odnosi sukcesy nawet na poziomie powiatu !

M. Hawełek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.