KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

XII Powiatowy Konkurs Ekologiczny


Już od dziesięciu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a środowisko” organizowanym pod patronatem Starosty  Bielskiego pana Andrzeja Płonki. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W tym roku wzięło w nim udział około 230 uczniów, mniej niż w latach ubiegłych, jednak poziom prac był bardzo wysoki. Uczniowie wykonywali prace wybierając spośród czterech  kategorii : prace plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne. Członkowie komisji mieli „ twardy orzech do zgryzienia” podczas burzliwych obrad typujących prace najlepsze.  W piątek 4 grudnia 2015 r. w Sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród.

Z ogromną radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły otrzymali aż sześć nagród. Oto laureaci konkursu:
Korneliusz Piaskowski z klasy 3 c- I miejsce w kategorii prac plastycznych
Dominika Maciejowska  z klasy 1 c- II miejsce w kategorii prac fotograficznych
Zuzanna Kempny z klasy 1 c- II miejsce w kategorii prac literackich
Bartosz Wiekiera z klasy 5 a – III miejsce w kategorii prac multimedialnych
Urszula Krupa z klasy 3 a oraz Aleksandra Krupa z klasy 1 c – wyróżnienia  w kategorii prac multimedialnych.

Laureatom serdecznie gratulujemy !!!!
Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie  w przyszłym roku szkolnym.

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.