KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych


W sobotę, 7 listopada 2015 w Gościńcu u Państwa Steklów odbył się  XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych, organizowany pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki. Podczas tego wydarzenia program artystyczny zaprezentowali uczniowie V i IV klasy naszej szkoły. Przedstawienie pod tytułem „Jak to hań downi w Jaworzu bywało” wprowadziło uczestników w dawne czasy. Młodzi aktorzy gwarą cieszyńską  „połopowiadali jak to downi w naszym Jaworzu wyglóndało, jak się ludziom tukej żyło, co robili, jak śpiywali, jak rzóndzili, tańcowali, czy se też pobłoznowali.  Uczniowie przybliżyli odległe, stare zwyczaje, o których możemy już tylko usłyszeć od najstarszych mieszkańców naszej miejscowości. Przypomnieli  tradycje szkubaczek czy zbijaczek, a także powiedzieli, co się jadło oraz w jaki sposób ludzie się leczyli. Wymagało to z ich strony wiele ćwiczeń i prób, ponieważ coraz rzadziej rozmawia się w domach „po naszymu”, jednakże świetnie sprostały temu wyzwaniu.  Uzupełnieniem recytacji były pieśni „Jaworze, Jaworze”, „Hej, koło Cieszyna” oraz „Płyniesz Olzo”, które dzieci odśpiewały wspólnie z Ewangelickim Chórem Kościelnym z Jaworza. Akompaniowali na akordeonie p. Henryk Klima oraz p. Marek Heinrich. Scenariusz przedstawienia specjalnie na tę okazję napisał p. Józef Niesyt.  O doskonale dopracowane stroje regionalne małych artystów zadbała p. Irena Klima. Uczniów do występu przygotowały p. Małgorzata Cholewik oraz p. Teresa Adamus.

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.