KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

SOS Nepal

Protokół z przeprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w  Jaworzu akcji humanitarnej „Zamiast kwiatka niosę pomoc”  W dniach 22.06-26.06 przeprowadzona została...

Bezpieczne wakacje

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, poprzez czynne działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci. W związku z...

Warsztaty ekologiczne w naszej szkole

Warsztaty ekologiczne w naszej szkole  19 czerwca br. uczniowie ze starszych klas wzięli udział w ciekawych warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez...

Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza

W dniu 21 czerwca  na Posiadach zorganizowanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza, w pałacu  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu  podsumowano wyniki...

Szkolny Tydzień SAVOIR-VIVRE

W dniach 15-19.06 w naszej szkole odbył się tydzień „SAVOIR-VIVRE czy BON TON to po polsku dobre wychowanie”. Każdy dzień poświęcony był...

V Wielki Piknik Rodzinny

W dniu 20 czerwca b.r. ( sobota ) o godzinie 11:00 po raz piąty spotykamy się na Pikniku Rodzinnym. Zapraszamy...

Finał Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz

Marta Ogrodnik, uczennica kl. 6c zdobyła I miejsce i statuetkę Jonasza w XVIII Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej Jonasz– „Życie Mojżesza”....

Mitologiczne potyczki

Całkiem niedawno, 20.05.2015 w SP nr 9 w Bielsku-Białej odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Olimpijskie potyczki”. Konkurs poprzedzały eliminacje...

Proteus 2015

Miło nam donieść o kolejnym ważnym wydarzeniu dla naszej szkoły. Otóż dnia 21.05.2015 w Spółdzielczym Centrum Kultury Best na osiedlu...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.