KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Dzień Ziemi


W dniu 27 kwietnia wszystkich uczniów naszej szkoły czekały atrakcje związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi.


Klasy piąte i szóste uczestniczyły w apelu przygotowanym przez p. B. Ryś i p. M. Hawełek. Na spotkaniu klas starszych odbyło się rozdanie nagród i dyplomów w konkursach przyrodniczych.
Były to regionalny konkurs pt. „ Zwierzęta wokół nas” . Nagrody za ciekawe prace plastyczne, fotograficzne i literackie odebrali : Sz. Białek, A. Nieborak, F. Owczarek, M. Gańczarczyk, J. Giel, A. Szkudlińska,, J. Łagowska, P. Kulpa, D. Mieszczak, R. Pomper, T. Rieck, B. Sikora.

Pamiątkowe dyplomy za sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Na Temat Zdrowia i Jego Ochrony odebrali :

 1. Pasińska, J. Giel, K. Zontek, M. Pytlowany, P. Łukosz – z klas IV oraz :
 2. Kubaczka, P. Kubala, K. Bernat, Z. Pilorz, Z. Solarz – z klas VI.

Uczestnicy apelu obejrzeli piękne zdjęcia przygotowane przez uczniów do szkolnego konkursu przyrodniczo-fotograficznego pt. „ Zachód Słońca nad Jaworzem” . Najciekawsze prace P. Mamorskiej, A. Szkudlińskiej, J.Ciućka,

 1. Gach zostały uhonorowane nagrodami książkowymi.

Pani B. Ryś przybliżyła historię obchodów Dnia Ziemi na świecie i w Polsce.

Następnie uczniowie spotkali się z leśniczym p. Marcinem Giel, który w ciekawy sposób  opowiadał o atrakcjach i problemach związanych z wyprawą do lasu. Zapraszał na spacery i  wycieczki na łono natury.

M. Hawełek

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.