KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Znaczki uczą, bawią i wychowują


W naszej szkole już od kilku lat działa Młodzieżowe Koło Polskiego Związku Filatelistów. Miłośnicy znaczków oprócz powiększania swoich kolekcji, zdobywają nowe wiadomości z różnych dziedzin, prezentowanych na znaczkach pocztowych i przy okazji dobrze się bawią. Pomaga nam bardzo pan Józef Pszczółka przedstawiciel PZF z Czernichowa. Od lat uczestniczymy też w Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursach Filatelistycznych, gdzie spotykamy się z młodymi filatelistami z Bystrej, Czernichowa, Międzybrodzia Bialskiego. Startują nie tylko  obecni uczniowie, ale nawet „ zarażeni ” pasją  nasi absolwenci.

W dniu 11 kwietnia uczennice klasy szóstej : Klaudia Bernat, Patrycja Danel, Zofia Pilorz , najmłodsza Zuzanna Madej z klasy czwartej oraz nasz absolwent Paweł Ficek pod opieką Mirosławy Hawełek brali udział w 53 Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym w Bystrej Śląskiej. Jego hasło przewodnie w tym roku to „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą z zakresu historii znaczka w Polsce i na świecie, usług pocztowych oraz znajomością ciekawostek dotyczących polskich miast :  Lublina i Nałęczowa. Jako opiekun Koła jestem dumna z naszych osiągnięć :

 • w kategorii kl. III-IV Zuzia Madej zajęła trzecie miejsce,
 • w kategorii kl. V-VI Klaudia Bernat zajęła drugie, a Zosia Pilorz trzecie miejsce,
 • w kategorii gimnazjum i liceum Paweł Ficek zajął równorzędne pierwsze miejsce wrazz z uczniem  LO nr 4 w Bielsku-Białej Tomaszem  Siudą.

Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję panu Piotrowi Ficek, który nie tylko wspierał syna, ale też służył nam transportem.

Myślę, że J. W. Goethe miał racje mówiąc : „ Kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi…” i zachęcam wszystkich do rozwijania swoich pasji !

M. Hawełek

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.