KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Mała Liga Koszykówki Dziewcząt

22.11.2014 w Czechowicach Dziedzicach odbył się 2 Turniej Ligi Koszykówki Dziewcząt, w którym bardzo dobrze zagrały zawodniczki naszej szkoły reprezentujące...

Otwarcie obiektu sportowego

Dzień 11 listopada 2014 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii  Szkoły Podstawowej       nr 1. Po pięciu...

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem o pięknej, ponaddwustuletniej tradycji. Przypomina czasy wielkiej, nowoczesnej reformy oświaty, której celem było oświecenie narodu...

U źródeł informacji

Od wielu lat uczniowie klas szóstych naszej szkoły zapraszani są do udziału w warsztatach bibliotecznych, organizowanych przez Książnicę Beskidzką w...

Sprzątanie świata

W dniu 19.09.2014 dzieci z klas IV-VI uczestniczyły w apelu rozpoczynającym w naszej szkole akcję „Sprzątania świata”. Przygotowała go p....

Sztafetowe Biegi Przełajowe

16.10.2014 w Zabrzegu odbyły się zawody Rejonowe w biegach przełajowych.Startowały najlepsze drużyny z Powiatu Żywieckiego, Bielskiego i z Bielska Białej....

Mistrzostwa Śląska w biegach przełajowych

28.10.2014 w Rudzie Śląskiej odbyły się Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W zawodach startowała drużyna dziewcząt SP1 jako...

Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w sztafetowych biegach przełajowych

  8.10.2014 w Zabrzegu odbyły się zawody finałowe o Mistrzostwo Powiatu Bielskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Startowały drużyny, które w...

Sztafetowe Biegi Przełajowe

30.09.2014 w Rudzicy odbyły się wyścigi sztafet chłopców i dziewcząt o Mistrzostwo Gmin Jasienica- Jaworze. 1 miejsce zajęły drużyny SP1...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.