KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Archiwum

Zaczytani

Wspieramy ZACZYTANYCH! W czerwcu włączamy się do ogólnopolskiej akcji ZACZYTANI. Jej celem jest zbiórka książek, które zostaną przekazane potrzebującym placówkom...

Konkurs ” Szczęśliwa złota rybka” rozstrzygnięty !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprosiło uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą ” Szczęśliwa złota...

Radość w utworach księdza Twardowskiego

22 maja 2014r. odbył się w Bielsku – Białej XII Integracyjny Konkurs Recytatorski i X Przegląd Innych Form Artystycznych PROTEUS...

„Dzieci przed kurtyną”

30 kwietnia nasza szkoła wzięła udział w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Děti před oponou”, który odbywał się w czeskich Třanovicach. Na...

Sztuka – podsumowanie konkursów plastycznych.

Posypał się deszcz  dyplomów i nagród zdobytych przez uczennice i uczniów naszej podstawówki w konkursach plastycznych. W XVI edycji konkursu...

„Rośliny zielne chronione na terenie Jaworza i okolic”

W dniu 9.05.2014 klasy V spotkały się z przyrodnikiem hobbystą z Jaworza panem Mirosławem Wiśniewskim, który dzielił się z nami...

Laureaci konkursu biblijnego Jonasz

W tym roku szkolnym spośród wielu uczestników Międzynarodowego Konkursu Biblijnego Jonasz, laureatami zostali uczniowie: Justyna Krzyszkowska kl. 4b Alicja Szkudlińska kl. 4c...

Zawody lekkoatletyczne

22.05.2014 w Zabrzegu odbyły się Zawody Powiatowe, w których rywalizowały sztafety 4 x 100m i sztafety szwedzkie na poziomie liceum,...

Po pierwsze bezpieczeństwo

Dnia 13.05.2014r odbyły się jak co roku warsztaty profilaktyczne w klasach 4-6. Klasy czwarte uczestniczyły w ciekawym spotkaniu dotyczących „Bezpieczeństwa w...

Energia jutra

W dniu 12 maja wszyscy uczniowie kl. IV i V byli uczestnikami warsztatów multimedialnych otematyce ekologicznej. Przygotowała je Fundacja  Ludzie -Innowacje-Design z Bielska -Białej...

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.