KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

„Kto wie, czy za rogiem nie stoją Anioł z Bogiem?”


„Kto wie, czy za rogiem nie stoją Anioł z Bogiem?”

18 grudnia mieliśmy okazję oderwać się od spraw przyziemnych i przenieść w świat wartości duchowych za sprawą szkolnych jasełek, które przygotowała klasa 3 c pod opieką siostry Elżbiety i pani Beaty Stec.

Tegoroczne przedstawienie różniło się jednak od tradycyjnych bożonarodzeniowych opowieści. Nie było stajenki ze Świętą Rodziną, królewskiego orszaku i ubogich pasterzy. Zastąpili ich dziewiętnastowieczni mieszczanie i wnętrza kamienic wyczarowane przez panią Joannę Lorańczyk-Czader. W takiej właśnie scenerii rozgrywa się przedstawienie „Czerwone trzewiki”. Dopiero pojawienie się Zwiastującego Anioła i Matki Boskiej nadaje widowisku religijnego charakteru. Dzięki nowotestamentowym postaciom mieszkańcy miasta, obdarowując się prezentami, odkrywają sens Bożej miłości. Wręczanie upominków jest bowiem powtórzeniem, na ludzką miarę, tego zdarzenia sprzed 2 tysięcy lat- ofiarowania Syna Bożego wszystkim ludziom, ofiarowania Miłości.

Oryginalnemu przedstawieniu jasełkowemu towarzyszyła równie zaskakująca oprawa muzyczna- anielski chór pani Teresy Adamus sięgnął w tym roku do repertuaru poprockowego i oprócz tradycyjnych kolęd, zaśpiewał przeboje Czerwonych Gitar i De Su.

Pomimo trudnej tematyki spektakl oglądało się lekko i przyjemnie. Ogromna w tym zasługa młodych aktorów, którzy z wyczuciem odegrali swoje role oraz „Jaworowej Gromady” wypełniającej przestrzeń świąteczną muzyką.

polonista Tomasz Zdunek

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.